Co warto wiedzieć o PIT-12?

Nowelizacja przepisów prawnych ma miejsce każdego roku. Nowości do aktów prawnych wprowadzane są poprzez dodanie, zmianę bądź uchylenie artykułu, paragrafu, ustępu, punktu lub litery. W ostatnich latach liczne zmiany pojawiły się także w przepisach podatkowych.

Istotną zmianą, która została wprowadzona z dniem 15 marca 2017 roku jest uchylenie art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnicy nie składają formularza pit 12 a płatnicy nie wykonują rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. Aby w ubiegłych latach podatnik mógł skorzystać z możliwości rozliczenia dochodu przez pracodawcę, zobowiązany był przed 10 stycznia roku następnego swojemu płatnikowi przekazać oświadczenie pit 12. Z rozwiązania takiego pracownicy mogli skorzystać wtedy, gdy w całym roku podatkowym dochody uzyskiwali tylko u jednego płatnika. W przedkładanym oświadczeniu podatnik potwierdzał, że przez cały rok podatkowy uzyskał dochody tylko u tego jednego pracodawcy. Jednocześnie informował płatnika, iż nie będzie korzystał odliczeń od dochodu i podatku oraz preferencyjnego rozliczenia rocznego na przykład wspólnie z małżonkiem.
Podsumowując warto zaznaczyć, że za lata 2017, 2018 i 2019 rok nie ma już możliwości występowania z wnioskiem o rozliczenie przez pracodawcę oraz uzyskania od płatnika rozliczenia na formularzu PIT-40. Rozliczenie roczne na tym druku do końca lutego roku następnego pracodawca miał obowiązek przekazać do urzędu skarbowego i do pracownika

 

Author: prokat.pl