Co warto wiedzieć o PIT-12?
paź12

Co warto wiedzieć o PIT-12?

Nowelizacja przepisów prawnych ma miejsce każdego roku. Nowości do aktów prawnych wprowadzane są poprzez dodanie, zmianę bądź uchylenie artykułu, paragrafu, ustępu, punktu lub litery. W ostatnich latach liczne zmiany pojawiły się także w przepisach podatkowych. Istotną zmianą, która została wprowadzona z dniem 15 marca 2017 roku jest uchylenie art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym...

Read More