Historia ropy naftowej

Historia ropy naftowej jako surowca jest znacznie starsza niż historia benzyny. W rzeczywistości narodziny przemysłu naftowego przypisuje się rafinacji ropy naftowej w starożytnej Mezopotamii około 4000 lat temu. Dzięki studniom Imperium Perskiego zachowały się dane dotyczące wydobycia i wykorzystania ropy naftowej, ale dopiero w XV wieku ludzie po raz pierwszy zaczęli przetwarzać ten surowiec na naftę. Pierwszym europejskim krajem, który tego dokonał, była Chorwacja, należąca wówczas do Republiki Weneckiej. Pierwszą lampę zapalił tu Matevz Benko z Heraklionu, który również jako pierwszy w 1852 r. przetworzył na naftę ropę z Zadaru.
Ropa naftowa jest paliwem kopalnym, które od wieków wykorzystuje się do ogrzewania domów, wytwarzania energii elektrycznej i napędzania pojazdów. Od samego początku ludzie wydobywają ją z ziemi. Obecnie ropa naftowa jest jednym z najważniejszych źródeł energii na świecie, a jej zasoby są ograniczone. Oznacza to, że znalezienie nowych sposobów wykorzystania ropy naftowej i innych paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy nadal cieszyć się naszym obecnym standardem życia.

Fakty o ropie naftowej:

  • Najdroższą ropę naftową wydobyto na polu naftowym Samotlor w Syberii Zachodniej w 1982 roku. Łączna ilość wydobytej tu ropy naftowej wynosi około 3,5 miliarda baryłek.
  • W 1938 roku w Summer Well Field w Oklahomie doszło do wybuchu szybu do wydobycia sztucznego gazu. W ciągu pierwszego dnia tego zdarzenia z odwiertu wydostał gaz ziemny. W sumie podczas tego incydentu z odwiertu wyciekło dużo gazu ziemnego.
  • W 2013 r. na całym świecie doszło do wycieku ponad 1 mln baryłek ropy naftowej. W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta wzrosła o 5%.
  • Podczas II wojny światowej wschodniosyberyjskie zakłady przemysłowe znajdowały się pod kontrolą niemieckiej firmy IG Farben i jej spółek zależnych. W tym czasie udało im się uzyskać bezprecedensowe dochody.
  • Na każdy litr ropy wyprodukowany jedną z metod potrzeba od 10 do 100 litrów wody.

Author: prokat.pl