Jak banki oceniają potencjalnych kredytobiorców?

Myśląc o zaciągnięciu kredytu często zastanawiamy się, na jakie czynniki bank zwraca uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. Zastanawiamy się jak wypadamy w oczach banku i czy jesteśmy potencjalnie wiarygodnymi kredytobiorcami. Warto więc wiedzieć, jakim kwestiom przygląda się bank przy ocenie naszej zdolności kredytowej i co może przeważyć o negatywnej decyzji.

Ocena kredytobiorcy – Co uwzględnia?

Bank przed wydaniem pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie zawarcia z nami umowy kredytowej bierze pod uwagę szereg czynników, których analiza ma za zadanie zabezpieczyć go przed ewentualną stratą pieniędzy. Instytucji tej zależy bowiem na kredytobiorcach wypłacalnych, u których ryzyko wystąpienia problemów ze spłatą zobowiązań jest jak najmniejsze. W tym celu przeprowadzana jest analiza kredytowa. Każdy bank ma swoje wyznaczniki, którymi kieruje się przy jej ocenie, dlatego mimo tego, że w jednym banku możemy dostać odmowę udzielenia kredytu, w innym nie musimy zostać odrzuceni. Każdy bank przeprowadza szereg analiz, które składają się na ostateczną decyzję.

– Analiza ilościowa
Jej celem jest określenie, czy jesteśmy w stanie spłacać zaciągany kredyt. W związku z tym sprawdzane są szczegółowo nasze przychody oraz ich źródło. Z punktu widzenia banku stabilniejszą sytuację mają osoby zatrudnione na umowie o pracę. Nie oznacza to jednak, że osoby zatrudnione na przykład na umowę zlecenie nie mają szans na uzyskanie kredytu, ale z pewnością będą musiały przedstawić większą ilość dokumentów, które poświadczą o tym, że ich źródło utrzymania jest pewne.

– Analiza jakościowa
W tej części do oceny kredytobiorcy uwzględnia się jego wiek, stan cywilny, liczbę dzieci, wykształcenie, staż pracy czy posiadane nieruchomości. Bank szczegółowo zapoznaje się też z naszą historią kredytową, czyli czy posiadamy jakieś kredyty oraz czy mieliśmy jakiekolwiek problemy ze spłatą. Na tym etapie bank ocenia ryzyko kredytowe, czyli to, czy udzielenie kredytobiorcy tego konkretnego kredytu jest z jego punktu widzenia bezpieczne. Ryzyko banku w związku z udzielaniem kredytu rośnie wraz z wysokością kwoty oraz okresem kredytowania. Czynnikami, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję jest na przykład posiadanie przez kredytobiorcę oszczędności.

– Analiza punktowa
Ta analiza punktowo ocenia poprzednie etapy. Każdy parametr uwzględniany przez bank ma przypisaną określoną liczbę punktów i to właśnie wynik całościowy decyduje o ostatecznej decyzji banku. Im więcej punktów uzyskamy, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej odpowiedzi.

 

Author: prokat.pl