Czym jest marketing?

Pod pojęciem marketingu znajduje się specyficzny proces społeczny, polegający na tym, aby „zaspakajać potrzeby, osiągając zysk”. Ma jego podstawie jednostki bądź grupy osób otrzymują towary i usługi, których w danym momencie potrzebują. Dzieje się to poprzez swobodną wymianę towarów i usług z innymi jednostkami lub grupami.

Podstawowe zasady marketingu

Marketing kieruje się trzema podstawowymi zasadami. Jest to po pierwsze orientacja na nabywcę, której realizacja oparta jest na segmentacji (czyli wyodrębnieniu poszczególnych grup potencjalnych nabywców) i profilowaniu (czyli dokładnym opisaniu danych grup), a następnie wybraniu tych, do których kierowany będzie marketingowa oferta – czyli na przykład reklama (działanie to nazywane jest określeniem rynku docelowego) oraz wszelkich działaniach, na podstawie których zajmie ona optymalne miejsce w ich pamięci (co nazywa się pozycjonowaniem). Drugą zasadą marketingu jest integracja działań marketingowych, ostatnią zaś – zyskowność (zwykle oczekiwana w dość długim horyzoncie czasowym).

Instrumenty wykorzystywane w marketingu

Instrumenty wykorzystywane do działań marketingowych tworzą kompozycję marketingową, znaną też jako marketing mix. Najbardziej znanym przykładem kompozycji marketingowej jest tak zwane 4P, nazwane tak od angielskich słów product (produkt), price (cena), place (miejsce, dystrybucja), promotion (promocja). Często spotkać się też można z rozszerzaną koncepcją 4P. Dodano do niej następujące element: people (ludzie), proces (proces), physical evidence (świadectwo materialne) i pleasure (przyjemność). Inna popularna koncepcja marketingowa to formuła 4C – customer value (wartość dla klienta), cost (koszt jaki ponosi klient), convenience (wygoda nabycia) i communication (komunikacja z rynkiem).

Strategia marketongowa

Strategia marketingowa to nic innego jak sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo ma zamiar osiągnąć swoje główne i poboczne cele marketingowe. Podstawę budowania marketingowej strategii stanowi podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, które powinno być ściśle związane z ogólnym planowaniem strategicznym w konkretnym przedsiębiorstwie.

Rodzaje marketingu

Wyróżnić możemy następujące rodzaje marketingu:
marketing afilacyjny, cyfrowy, internetowy, mobilny, narracyjny, partyzancki, podstępny, polityczny, sensoryczny, SMS, sportowy, szeptany, wielopoziomowy, wirusowy, zapachowy, zwrotny, remarketing, content marketing, m. w wyszukiwarkach internetowych i inne.

 

Author: prokat.pl