Czym charakteryzuje się księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, inaczej uproszczona księgowość, to rodzaj księgowości stosowany przede wszystkim przez małe firmy. Jej celem jest zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem księgowości przez małe firmy i jest uregulowana prawnie. Ten rodzaj księgowości charakteryzuje się uproszczonym planem kont, uproszczonym sprawozdaniem finansowym oraz uproszczonymi deklaracjami podatkowymi.

Co wyróżnia księgowość uproszczoną?

Uproszczony plan kont obejmuje tylko kilka kont, takich jak przychody, koszty i aktywa. Uproszczone sprawozdanie finansowe obejmuje jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat. Uproszczone zeznanie podatkowe zawiera tylko kilka wierszy, takich jak przychody, koszty i dochód do opodatkowania. Księgowość uproszczona może być stosowana przez przedsiębiorstwa o przychodach do 2 mln euro rocznie. Nie jest ona jednak odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które mają skomplikowane transakcje finansowe lub zapasy.

Zalety księgowości uproszczonej dla małych firm

Małe firmy, które korzystają z księgowości uproszczonej, mogą skorzystać z ograniczenia czasu i pieniędzy przeznaczanych na zadania księgowe. Ten rodzaj księgowości dla firm może zaoszczędzić właścicielom małych firm czas na przygotowanie sprawozdań finansowych i wypełnianie podatków. Dodatkowo, uproszczony plan kont ułatwia śledzenie transakcji i rachunków za wydatki. Co więcej, ograniczenie formalności związanych z księgowością uproszczoną może pomóc małym firmom skupić swoje zasoby na innych działaniach.

Abicus – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości: Usługi księgowe i doradztwo dla małych firm

Abicus – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to organizacja, która świadczy usługi księgowe i doradztwo dla małych firm. Oferują one szereg usług, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie podatków i planowanie finansowe. Abicus może pomóc małym firmom w wyborze najlepszego systemu księgowego dla ich potrzeb. Dzięki swojemu doświadczeniu w dziedzinie księgowości mogą udzielić cennych porad właścicielom małych firm, którzy rozważają zastosowanie księgowości uproszczonej.

Author: prokat.pl