Czym jest marketing?
wrz13

Czym jest marketing?

Pod pojęciem marketingu znajduje się specyficzny proces społeczny, polegający na tym, aby „zaspakajać potrzeby, osiągając zysk”. Ma jego podstawie jednostki bądź grupy osób otrzymują towary i usługi, których w danym momencie potrzebują. Dzieje się to poprzez swobodną wymianę towarów i usług z innymi jednostkami lub grupami. Podstawowe zasady marketingu Marketing kieruje się trzema podstawowymi zasadami. Jest to po pierwsze orientacja...

Read More